خطر بیماری‌های قلبی عروقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

خطر بیماری‌های قلبی عروقی
در افراد زیر پنجاه سال که سیگار می‌کشند
5 برابر افراد هم سن غیر سیگاری است