خطر نارسایی قلبی را 14 درصد کم می‌کند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

هر 5 میلی‌لیترجیوه کاهش فشار خون
خطر نارسایی قلبی را 14 درصد کم می‌کند