خنده بر هر درد بی‌درمان دوا است!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

خنده بر هر درد بی‌درمان دوا است!

✨جالب است که بدانید بر اساس مطالعات مختلف، حال خوب و خندیدن، می‌تواند باعث کاهش هورمون‌های استرس، کاهش التهاب در عروق و افزایش میزان کلسترول خوب یا همان اچ دی ال شود.
✨پس بخندید و حال دیگران را هم خوب‌کنید. و اگر روزگار سخت گرفت، شما تلاش‌کنید سخت‌نگیرید و هر چقدر هم می‌توانید، کاری‌کنید که به دیگران نیز سخت‌نگذرد.