خواب شیرین، تنها شیرینی مجاز برای دیابتی‌ها!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

مطالعات نشان می‌دهند کمبود خواب متابولیسم گلوکز را مختل می‌کند. کمبود خواب احتمال ابتلال به پره دیابت را افزایش می‌دهد.

پره دیابت نوعی دیابت است که هنوز فرد به طور کامل دچار دیابت نشده ولی عدم تحمل گلوکز داشته و در صورت کنترل نکردن شرابط خود می‌تواند مبتلا به دیابت شود.

در افراد مبتلا به دیابت هم آنهایی که خواب نامنظم‌تری دارند در کنترل گلوکر خون بیشتر دچار مشکل می‌شوند.