داروها با اشکال و رنگ‌های مختلف و بسته‌بندی‌های متفاوت تولید و عرضه شود.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

یک دارو ممکن است توسط شرکت‌های مختلف داروسازی، با اشکال و رنگ‌های مختلف و بسته‌بندی‌های متفاوت تولید و عرضه شود.
به همین خاطر هیچ وقت دارویی را که مصرف می‌کنید، با شکل و رنگ دارو و یا بسته‌بندی آن به خاطر نسپارید و حتما داروهای خود را با نام و دوز آن بلد باشید و در خاطر نگه دارید؛ و یا همیشه لیستی از داروهای خود را با نام و دوز و روش مصرف آن همراه داشته باشید.

داروها