بعضی داروها باید یک بار در روز و بعضی باید در فواصل مشخص مصرف شوند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

با توجه به خصوصیت شیمیایی هر دارو، بعضی داروها باید یک بار در روز و بعضی باید در فواصل مشخص مانند هر دوازده ساعت یا هر هشت ساعت یا … مصرف شوند.
به این خاطر نمی شود دارویی را که مثلا هر دوازده ساعت نصف قرص تجویز شده، به صورت یک قرص یک بار در روز مصرف کرد.
توصیه پزشک و داروخانه را درباره زمان مصرف هر دارو باید به صورت دقیق رعایت کرد.
.

داروها