درباره داروهای جدید دیابت با اثرات خوب قلبی چه می‌دانیم؟