درد عضلانی پاشنه آشیل استاتین‌ها نیست

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

درد عضلانی پاشنه آشیل استاتین‌ها نیست

  • بسیاری از مردم، فکر می‌کنندکه دردهای عضلانی، یکی از عوارض جدی و شایع استاتین‌ها هستند.
  • اما همه مطالعات بزرگ اخیر نشان می‌دهند که بسیاری از این دردهای عضلانی، ناشی از تلقین بیمار هستند و نه عارضه استاتین‌ها
  • اگر این داروها برای ما تجویز شد، به خاطر ترس از دردهای عضلانی ناشی از آنها خودمان را از سود بسیار آنها محروم نکنیم.