در سال 2019  500 میلیون نفر مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی شدند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در سال 2019
500 میلیون نفر مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی شدند
و 18.5 میلیون نفر جانشان را از دست دادند