در هر ویزیت، حتما همه داروهای خود را با جعبه همراه داشته باشید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی