در یک کلمه دکتر ریاحی عالی هستند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در یک کلمه دکتر ریاحی عالی هستند.
هم از نظر تشخیص و درمان
و هم برخورد محترمانه
و توام با آرامش بیمار.
از صمیم قلب از جناب دکتر
و همکاران خوب و حرفه‌ای شون سپاسگزارم.