دل به دریا برنید!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

دل به دریا برنید!

✨مصرف انواع غذاهای دریایی به دلیل داشتن اومگا-۳ و چربی کمتر نسبت به گوشت قرمز، به بهبود سلامت قلب و عروق و کاهش چربی‌های مضر بسیار کمک می‌کند.

✨اول هر هفته، یک برنامه‌ی غذایی سالم بنویسید و هرجایی از آن که برایتان امکان‌پذیر بود، گوشت قرمز را خط‌بزنید و به جای آن بنویسید ماهی!

✨بر اساس توصیه‌ی انجمن قلب آمریکا، مصرف “حداقل” دو وعده ماهی در هفته، برای حفظ سلامت قلب و عروق لازم است