دور کمر خود را بدانید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

چاقی شکمی، یکی از فاکتورهای خطر برای بروز بیماری‌های قلبی، دیابت، فشار خون بالا وکبد چرب است.
این عدد در خانم نباید بیشتر از ۸۸ باشد و در آقایان نیز نباید بیشتر از ۱۰۲ سانتی‌متر باشد.

دور کمر خود را بدانید