دو عدد “50”

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

دو عدد “50”
یکی ناامید کننده و دیگری امیدبخش

  • بر اساس مطالعات صد کشور مختلف فقط کمتر از 50 درصد افراد مبتلا به فشار خون بالا، درمان دریافت می‌کنند.
  • این در حالی است که، یک اختلاف فشار سیستولی 20 و فشار دیاستولی 10 باعث اختلاف 50 درصدی ریسک حوادث قلبی عروقی می‌شود.