دکتر قنواتی بسیار عالی بودند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

دکتر قنواتی بسیار عالی بودند
و با دقت کارهای بیمار را انجام می‌دادند
بسیار سپاسگزارم از آقای دکتر
و پرسنل محترمشان