دکتر قنواتی پزشک بسیار خوش برخورد  و با حوصله‌ای هستند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

دکتر قنواتی پزشک بسیار خوش برخورد و با حوصله‌ای هستند.

برعکس خیلی از پزشکان، ایشان شنونده بسیار خوبی هستند

و خیلی دقیق شرح حال گرفتند و مراحل درمان را توضیح دادند.