دیابت و فاکتورهای دیگر خطر 

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
  • در افراد مبتلا به دیابت، فاکتورهای خطر دیگر بیماری های قلبی عروقی، نسبت به افراد دیگر، شایع تر است.
    • 87% اضافه وزن هم دارند
    • 73% فشار خون بالا هم دارند
    • 60% اختلالات چربی هم دارند
  • و متاسفانه حتی در کشورهای پیشرفته، از هر 4 نفر مبتلا به دیابت، فقط یه نفر، هر چهار مورد را به خوبی کنترل می کند.
  • راه مبتلا نشدن به بیماری های قلبی عروقی کنترل دقیق فاکتورهای خطر است

 

دیابت و فاکتورهای دیگر خطر