رضایت بیمار

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

رضایت بیمار که در نگاه و لبخند و کلام جاری می‌شود، تیم درمان نیز خوشحال و راضی می‌شوند که تلاششان برای یک مراقبت کامل و درست به ثمر رسیده است. و این رضایت بیمار، گاه اینچنین در آوردن یک دسته گل نرگس نمایان می‌شود که علاوه بر خوشحالی قلبی همه تیم، این چنین چشم و مشام همه را نوازش می‌دهد.