رمضان، فرصتی مناسب برای ترک سیگار

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

رمضان، فرصتی مناسب برای ترک سیگار

✨یادمان باشد، اگر می‌توانیم فاصله‌ی بین سحر تا افطار را سیگار نکشیم، حتما توانایی غلبه بر وسوسه‌ی سیگار کشیدن در ساعات دیگر روز هم در ما وجود دارد.
✨ماه رمضان یک فرصت استثنایی است برای شروع ترک کامل سیگار.
✨تنها بیست دقیقه بعد از ترک سیگار، بهبود وضعیت سلامتی با کاهش فشار خون شروع می‌شود.
✨تصورکنید بعد از یک ماه چه تغییرات مثبتی در انتظار خواهد بود …