روش‌های بررسی دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری قند خون (روش دوم)

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

روش‌های بررسی دقت دستگاه‌های اندازه‌گیری قند خون (روش دوم)

روش دیگر این است که همزمان با نمونه گیری در آزمایشگاه برای بررسی قند خون، یک بار هم با دستگاه خودتان، قند خونتان را اندازه بگیرید و بعد از آماده شدن جواب آزمایشگاه، عدد دستگاه را با عدد آزمایشگاه مقایسه ‌کنید.

در این شرایط توجه کنید که:

۱. نمونه گیری، همزمان انجام‌شود. یعنی همان‌موقع که نمونه‌ی وریدی در آزمایشگاه گرفته می‌شود، شما هم از نوک انگشت خود نمونه‌گیری‌کنید. نکته‌ی بسیار مهم اینکه از خون نمونه‌ی وریدی آزمایشگاه برای اندازه‌گیری قند خون با دستگاه خود استفاده‌نکنید.

۲. این مقایسه بهتر است در حالت ناشتا باشد. در غیر این صورت، اختلاف دو نمونه ممکن است بیش از حد معمول شود.

۳. از آزمایشگاه سؤال‌کنید و مطمئن‌شوید که نمونه‌ی خون آزمایشگاه در کمتر از نیم ساعت، سانتریفیوژ می‌شود.

اگر این دو عدد کمتر از ۱۵درصد (در قند های ۱۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر و بالاتر) و کمتر از ۱۵ میلی‌گرم بر دسی لیتر (در محدوده‌ی قندهای کمتراز ۱۰۰ میلی‌گرم بر دسی‌لیتر) با هم اختلاف داشته‌باشند، دستگاه شما دقت کافی دارد.

برای ساده‌شدن البته می‌توانید در مجموع و به صورت تقریبی، عدد  ۱۰درصد را به خاطر داشته‌باشید. یعنی اگر مثلا قند خون آزمایشتان ۱۸۰ بود و قندخونی که شما همزمان، با دستگاهتان اندازه‌گرفتید، ۱۸ تا بیشتر یا کمتر بود، عدد دستگاهتان قابل قبول است.

نکته‌ی مهم دیگر اینکه اگر این دو عدد کمی اختلاف داشتند -با همان حد قابل قبول توضیح داده‌شده- از آن به بعد، اعداد دستگاه را بر آن اساس تغییرندهید و دقیقا همان عدد نشان‌داده روی دستگاه را در جدول ثبت اعداد قند خون بنویسید.