رژیم DASH

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

رژیم DASH همراه با نمک کم اثرش روی قلب، مستقیم و سریع است.

⚡مطالعه‌ای جدید و بزرگ نشان داد که این ترکیب، باعث کاهش آسیب‌های قلب و کاهش فشار به سیستم قلب و عروق می‌شود.

⚡رژیم DASH  یعنی، میوه و سبزیجات بیشتر، غلات و حبوبات، گوشت‌های کم چربی، شیرینی و نوشابه کمتر و چربی کمتر

⚡ نمک کمتر هم یعنی سر سفره نمکدان نباشد و غذاهایی آماده هم کمتر

⚡درباره رژیم DASH بیشتر بخوانید