زمان بازگشت به وضعیت عادی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی کرونا - ویروس کرونا

زمان بازگشت به وضعیت عادی – مهم‌ترین سؤالی که این روزها برای همه وجود دارد این است که:
چه وقت وضعیت، عادی می‌شود و ما می‌توانیم از خانه با آسایش خارج شویم و زندگی و کار همیشگی را از سربگیریم.
– گرچه گمانه‌زنی‌های مختلفی وجود دارد، اما پاسخ دقیق این سؤال مشخص نیست.
– و البته باید یادمان باشد که خیلی مهم‌تر از آن سؤال، باید این سؤال باشد که از خودمان بپرسیم:

همین الآن چه کار می توانیم بکنیم که زودتر به وضعیت عادی برگردیم.
– پاسخ این سؤال ولی کاملا مشخص است:
رعایت دقیق همه نکاتی که بارها گفته‌اند و می‌دانیم:
– تا جایی که می‌شود در خانه ماندن؛ رعایت دقیق فاصله‌گیری اجتماعی و بهداشت دقیق شخصی و محیط
.

زمان بازگشت به وضعیت عادی