سلامتی بزرگسالان

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای سلامتی بزرگسالان توصیه می‌شود هفته‌ای 150 تا 300 دقیقه ورزش متوسط داشته باشند یا هفته‌ای 75 تا 150 دقیقه ورزش شدید

ورزش بزرگسالان