سلامتی کودکان

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

برای سلامتی کودکان توصیه می‌شود روزی یک ساعت ورزش متوسط داشته باشند و هفته‌ای سه روز هم ورزش شدید