سندروم پس از ترومبوز

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

لخته که برطرف شود، گاهی یادگاری‌های ناخوشایندی برجای می‌گذارد. ممکن است تورم طولانی‌مدت، یا تغییر رنگ پوست در اطراف محل لخته داشته باشید. حتی ممکن است درد تا مدت‌ها ادامه داشته باشد. این علامت‌ها که «سندروم پس از ترومبوز» نامیده می‌شوند گاهی تا ماه‌ها بعد از برطرف شدن لخته ادامه دارند.
با پیشگیری از عوامل خطرساز برای لخته، می‌توان از عوارض طولانی‌مدت آن نیز جلوگیری کرد

سندروم پس از ترومبوز