سه فنجان سلامتی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

سه فنجان سلامتی

✨مطالعات علمی مختلف نشان‌داده‌اند که مصرف متعادل چای و قهوه، نه تنها ضرری برای قلب و عروق ندارد، بلکه مصرف 3 تا 4 فنجان چای یا قهوه در روز، می‌تواند به بهبود عملکرد قلبی‌عروقی کمک‌کند.