سیگار، عامل 50 درصد مرگ‌ها است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در افرادی که سیگار می‌کشند
سیگار، عامل 50 درصد مرگ‌ها است
مرگ‌هایی که قابل پیشگیری هستند