سیگارهای الکترونیکی، دارای ذراتی سمی هستند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

سیگارهای الکترونیکی، دارای ذراتی سمی هستند که باعث آسیب‌ها می‌شوند:

  • سرطان
  • بیماری‌های قلبی عروقی
  • بیماری‌های ریه
  • آسیب به رشد مغزی کودکان