سیگار کشیدن، اصلی‌ترین دلیل قابل‌پیشگیری مرگ در دنیا است.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی سیگار

سیگار کشیدن، یک اختلال اعتیادآور مضر است. کسی که در تمام طول عمر خود سیگار می‌کشد مرگ او با احتمال 50 درصد در اثر سیگار کشیدن است و به طور متوسط، ده سال از عمرش کم می‌شود. تقریبا نیمی از افرادی که سیگار کشیدن را شروع می‌کنند آن را تا پایان عمر ادامه می‌دهند و هیچ وقت سیگار را ترک نمی‌کنند.
سیگار کشیدن را هیچ وقت حتی برای یک بار امتحان نکنیم.

برگرفته از وبسایت انجمن قلب اروپا
https://www.escardio.org/The-ESC/Press-Office/Press-releases/Women-find-it-more-difficult-to-quit-smoking

سیگار کشیدن، اصلی‌ترین دلیل قابل‌پیشگیری مرگ در دنیا است.