سیگار کشیدن رو متوقف کن، قبل از اینکه سیگار قلبت را متوقف کند!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

تقریبا همه می‌دانند که سیگار برای قلب ضرر دارد. دخانیات باعث تجمع رسوب در شریان‌ها شده و خطر تشکیل لخته‌های خون را افزایش می‌دهد. خطر حمله‌های قلبی و مرگ ناشی از آن در افراد سیگاری دو برابر افراد غیر سیگاری است.