شیوع بیماری‌های قلبی عروقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

قلب من و تو نداریم!

نابرابری‌ها در دسترسی به خدمات سلامت قلب، در حالی است که
شیوع بیماری‌های قلبی عروقی مانند فشار خون بالا،
در گروه‌های کم برخوردار بیشتر از بقیه هم هست!