صد بار اگر توبه شکستی بازآ

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
  • مطالعات نشان داده‌اند: از هر سه نفری که سیگار می‌کشند، دو نفر می‌خواهند ترک کنند.
  • اما فقط حدود نصف افراد اقدام به ترک می‌کنند.
  • و نهایتا فقط هفت درصد موفق می‌شوند.
  • و بسیاری از افرادی که نهایتا موفق به ترک کامل شده‌اند، قبل آن چندین بار شکست خورده‌اند.
  • پس لطفا ناامید نشوید.