علل از دست رفتن بیماران دیابتی بیماری های قلبی عروقی هستند

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی پیشگیری - دیابت