blood-clot

عواملی که خطر ایجاد لخته در وریدهای عمقی پا و آمبولی ریوی را بالا می‌برند: