عوامل خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

عوامل خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی

برخی عوامل خطری بیماری‌های قلبی‌عروقی که ما قادر به کنترل آن‌ها نیستیم:
۱- افزایش سن
۲- جنسیت
۳- زمینه ژنتیک و سابقه فامیلی

برخی عوامل خطری بیماری‌های قلبی‌عروقی که ما قادر به کنترل آن‌ها هستیم:
۱- مصرف سیگار
۲- فشارخون بالا
۳- چربی خون بالا
۴- چاقی و اضافه وزن
۵- کم‌تحرکی
۶- دیابت
۷- رژیم غذایی

عوامل خطر بیماری‌های قلبی‌عروقی