فشار خون بالا درمان ندارد

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
  • فقط درصد بسیار کمی از موارد فشار خون بالا ثانویه به بیماری‌های دیگر مانند بیماری‌های کلیه است.
  • پس باید بدانیم که در بیشتر موارد، فشار خون بالا درمان ندارد و داروها، فقط فشار خون بالا را کنترل می‌کنند و با قطع آنها، فشار خون دوباره بالا می‌رود.
  • پس هیچ وقت داروهای فشار خون بالا بدون مشورت پزشک، نباید کم یا قطع شوند.

 

فشار خون بالا درمان ندارد