فشار خون بالا در حال گرفتن قربانی‌های بیشتر

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

فشار خون بالا در حال گرفتن قربانی‌های بیشتر

  • در دنیا در سال 2015، فشار خون بالا باعث 10 میلیون مرگ و 212 میلیون مرگ و ناتوانی شده است.
  • این عدد 40 درصد بیشتر از سال 1990 است.
  • ما در کنار پاندمی کووید-19، همه‌گیری‌های مهم دیگری هم داریم که در حال افزایش هستند.