فشار خون خود را به درستی اندازه گیری کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی فشار خون

رعایت نکات زیر قبل از اندازه‌گیری فشار خون، باعث می‌شوند که فشار خون شما به‌صورت درست اندازه‌گیری شود:

?اندازه‌گیری فشار خون در صبح که زمان مناسبی هم هست، باید حتما قبل از میل کردن صبحانه و مصرف داروها باشد. اما بلافاصله بعد از بیدارشدن هم نباید فشار خون را اندازه‌گرفت.
?بعد از ورزش نیز، زمان مناسبی برای اندازه‌گیری فشار خون نیست.
?سی دقیقه قبل از اندازه‌گیری فشار خون، نباید غذا، قهوه و سیگار مصرف‌کرد.
?چنانچه نیاز هست، ابتدا باید به دستشویی رفت و بعد فشار خون را اندازه‌گرفت. مثانه پر باعث افزایش فشار خون می‌شود.
?قبل از اندازه‌گیری فشار خون باید پنج دقیقه با آرامش نشست.

فشار خون خود را به درستی اندازه گیری کنید