فشار خون خود را به درستی اندازه گیری کنید

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی فشار خون

رعایت نکات زیر قبل از اندازه‌گیری فشار خون، باعث می‌شوند که فشار خون شما به‌صورت درست اندازه‌گیری شود:

🔹اندازه‌گیری فشار خون در صبح که زمان مناسبی هم هست، باید حتما قبل از میل کردن صبحانه و مصرف داروها باشد. اما بلافاصله بعد از بیدارشدن هم نباید فشار خون را اندازه‌گرفت.
🔹بعد از ورزش نیز، زمان مناسبی برای اندازه‌گیری فشار خون نیست.
🔹سی دقیقه قبل از اندازه‌گیری فشار خون، نباید غذا، قهوه و سیگار مصرف‌کرد.
🔹چنانچه نیاز هست، ابتدا باید به دستشویی رفت و بعد فشار خون را اندازه‌گرفت. مثانه پر باعث افزایش فشار خون می‌شود.
🔹قبل از اندازه‌گیری فشار خون باید پنج دقیقه با آرامش نشست.

فشار خون خود را به درستی اندازه گیری کنید