فعالیت ورزشی منظم

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

فعالیت ورزشی منظم برای سلامتی جسم و روان همه لازم است

کودکان، بزرگسالان، سالمندان و بیماران و افراد کم توان