فقط فشار خون کمتر از ۱۲۰ روی ۸۰ طبیعی است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی فشار خون

به خاطر داشته‌باشید
بر اساس تعریف جدید
فقط فشار خون کمتر از ۱۲۰ روی ۸۰ طبیعی است.

 

کلینیک فشار خون بالا