فقط 10 درصد فشار خونشان به صورت مناسب کنترل شده

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در کشورهای با درآمد کم و متوسط
از بین افراد مبتلا به فشار خون بالا
فقط 10 درصد فشار خونشان به صورت مناسب کنترل شده