فواید ورزش برای سیستم قلبی‌عروقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

فواید ورزش برای سیستم قلبی‌عروقی:
– کاهش وزن
– کاهش فشارخون
– کاهش کلسترول بد (LDL)
– افزایش کلسترول خوب (HDL)
– افزایش حساسیت به انسولین

با ورزش کردن مداوم، می‌توانیم خطر بروز مهم‌ترین مشکلات قلبی‌عروقی را کاهش دهیم.

فواید ورزش برای سیستم قلبی‌عروقی