فکر معقول بفرما… گل بی خار کجا است؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
  • هیچ دارویی در پزشکی نیست که کمتر یا بیشتر عوارض احتمالی نداشته باشد.
  • اما یادمان باشد که عوارض فشار خون بالا بسیار بدتر، شایع‌تر و خطرناک‌تر از عوارض احتمالی و نادر داروهای کاهنده فشار خون هستند.
  • پس هیچوقت از ترس عوارض احتمالی و نادر داروهای کاهنده فشار خون، آنها را قطع نکنیم; تا گرفتار عوارض جدی و شایع فشار خون بالا نشویم.