قدم‌های کوچک، نتایج بزرگ!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

بسیاری از حوادث قلبی عروقی

مانند سکته‌های قلبی و مغزی در خانم‌ها

با توصیه‌های ساده، به راحتی

قابل پیشگیری هستند.

مانند: تحرک و ورزش بیشتر،

زندگی سالم‌تر و توجه به سلامت روان.