قلب رو پشت گوش نیندازیم!

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

در کشورهای پیشرفته،

70 درصد خانم‌های بین 25 تا 60 سال،

سالانه توسط پزشک چک‌آپ می‌شوند;

ولی فقط برای ۴۰ درصدشان

بررسی‌های قلب هم انجام می‌شود.