قلب پیر در سینه‌ی جوان

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

مطالعه‌های جدید نشان می‌دهند تعداد موارد حمله‌ی قلبی در افراد زیر چهل سال در این سال‌ها خیلی زیاده شده است. و دیگر تعداد شمع کمتر روی کیک تولد به این معنی نیست که بیماری قلبی از ما دور است.