لخته‌ی ورید عمقی

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

اگر لخته‌ی ورید عمقی گردش خون را کند یا متوقف کند، خون در پا می‌ماند و آن را متورم می‌کند. اگر در یک پای شما چنین اتفاقی افتاد، اغلب علامت لخته‌ی ورید عمقی است. حتی بعد از برطرف شدن لخته نیز یک سوم افراد همچنان تورم و درد ناشی از آسیب به رگ‌ها را دارند.
در صورت شک به وجود لخته در وریدهای عمقی، برای بررسی تشخیصی به متخصص قلب و عروق مراجعه کنید.
.

لخته‌ی ورید عمقی