لخته‌ اگر نادیده گرفته شود ممکن است موجب مشکلات جدی و حتی مرگ شود.

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی

لخته‌ اگر نادیده گرفته شود ممکن است موجب مشکلات جدی و حتی مرگ شود. اگر لخته در شریان باشد می‌تواند باعث سکته‌ی قلبی یا حمله‌ی مغزی شود. اگر در ورید باشد ممکن است به صورت لخته‌ در وریدهای عمقی پا باشد یا از محل تشکیل خود کنده شود و در ریه ایجاد آمبولی ریوی کند. سکته‌ی قلبی، حمله‌ی مغزی و آمبولی ریوی، هر سه می‌توانند مرگبار باشند یا دست‌کم برای تمام عمر، عوارض جدی ایجاد کنند.
عوامل ایجاد لخته در بدن را جدی بگیریم.

لخته