ماسک یا فاصله فیزیکی؟

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی کرونا - ویروس کرونا

ماسک یا فاصله فیزیکی؟
– بحث و اختلاف نظر بین انجمن‌های بزرگ علمی دنیا، درباره‌ی ماسک در کنترل همه‌گیری ویروس جدید کرونا، هنوز هم ادامه دارد.
– گروهی معتقد هستند که استفاده از ماسک‌های معمولی برای همه افراد در جامعه ضروری نیست و فقط افراد بیمار یا مشکوک به بیماری باید ماسک بزنند.
– و گروهی هم معتقد هستند، که حتی اگر به فایده آن به‌جهت علمی مطمئن‌نباشیم و تآثیر صد در صدی هم نداشته‌باشد، به خاطر خطر بالای این بیماری، احتیاط حکم می‌کند همه ماسک‌بزنند، حتی ماسک‌های دست‌ساز خانگی.
– اما در یک نکته همه اتفاق نظر دارند: ماسک جای فاصله فیزیکی را نمی‌گیرد. حتی اگر ماسک می‌زنیم، حتما باید فاصله دو متری را از دیگران در جامعه رعایت‌کنیم.

ماسک یا فاصله فیزیکی؟