ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تقریبا تازه است

دکتر حسن ریاحی - دکتر رضا قنواتی
ماهی را هر وقت از آب بگیرید، تقریبا تازه است.
اگر امروز سیگار را ترک کنید
  • چند دقیقه بعد، ضربان قلبتان، آرام‌تر می‌شود.
  • ۲۴ ساعت بعد، سطح نیکوتین در خون به صفر می‌رسد.
  • چند روز بعد، سطح مونو اکسید کربن مانند کسی می‌شود که هیچ وقت سیگار نکشیده است.
  • ۱ تا ۱۲ ماه بعد، سرفه و تنگی نفس کمتر می‌شود.
    ادامه دارد …

 

سیگار را ترک کنید